Sport u Rekovcu se odvija na amaterskom nivou. 

Od sportova je najzastupljeniji fudbal. Ovaj podatak ilustruje činjenica da u gradu postoji 11 fudbalskih klubova. Kao i u većini lokalnih samouprava i u opštini Rekovac se ogleda nedostatak potrebne infrastrukture za upražnjavanje različitih tipova sportskih aktivnosti. 

Rešenje ovog problema je naročito važno ako imamo u vidu izrazito demografsko pražnjenje i potrebu za stvaranjem mogućnosti mladima da ostanu i žive u opštini Rekovac.